Włocławek Długosz

O włocławskim „Długoszu” Tablica

Mówiąc we Włocławku „Długosz” mamy na myśli Zespół Szkół Katolickich im. ks.  Jana Długosza. W skład szkoły wchodzi gimnazjum i liceum, a szkoła jest jedną z najczęściej wybieranych placówek w mieście. Czym wyróżnia się Zespół Szkół Katolickich im. Jana Długosza na tle innych włocławskich placówek edukacyjnych? Z racji tego, że szkoła ta jest placówką katolicką, możemy w niej znaleźć liczne znaki wiary i tradycji chrześcijańskiej. Szkoła udowadnia, że religia to nie tylko coś abstrakcyjnego, co zostaje za drzwiami Kościoła, ale jej elementy ściśle wiążą się z codziennym życiem. Szkoła oprócz wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej posiada autorskie programy nauczania, które odbiegają od szablonowych metod nauki w równoległych szkołach. Szkoła zapewnia ścieżki edukacyjne, np. filozoficzne, czytelnicze czy ekologiczne, co formuje postawę młodego człowieka i poszerza jego horyzonty. Szkoła zapewnia naukę języka angielskiego i niemieckiego, chętni mogą także skorzystać z dodatkowych lekcji języka francuskiego i łaciny. Jednym z przedmiotów o rozszerzonym programie nauczania jest informatyka. Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Długosza mają także dostęp do Internetu na terenie placówki, a w ramach zajęć proponowane im są zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, różnorodne koła zainteresowań i wycieczki. Młodzież spoza Włocławka może na czas nauki skorzystać z wyposażonego internatu.

Dane kontaktowe

Długosz

Długosz

Placówka znajduje się przy ulicy Łęgskiej 26. Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji czy internatu znaleźć można na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.